Aktualisht, kushinetja e boshtit me shpejtësi të lartë më e përdorur është kushineta hibride e topit qeramike, domethënë, elementi rrotullues përdor topin qeramik me presion të nxehtë ose shtypje të nxehtë izostatike Si3N4, dhe unaza mbajtëse është ende unazë çeliku.Kushineti ka standardizim të lartë, çmim të ulët, ndryshime të vogla në veglën e makinës, mirëmbajtje të lehtë dhe është veçanërisht i përshtatshëm për funksionim me shpejtësi të lartë.Vlera e tij D · n ka tejkaluar 2,7 × 106. Për të rritur jetëgjatësinë e funksionimit të kushinetës, mund të rritet rezistenca ndaj konsumit të rrugës hekurudhore dhe mund të lyhet hekuri ose trajtim tjetër sipërfaqësor.

Nuk ka një sekuencë dhe rregulla të caktuara për zgjedhjen e kushinetave.Prioritet duhet t'i jepet kushteve, performancës dhe çështjeve më të rëndësishme që kërkohen për kushinetat, gjë që është veçanërisht praktike.

Kushinetat rrotulluese janë një komponent i saktë dhe përdorimi i tij duhet të kryhet me kujdesin përkatës.Pavarësisht se sa përdoren kushinetat me performancë të lartë, nëse ato nuk përdoren siç duhet, nuk do të arrihet performanca e lartë e pritur.Masat paraprake për përdorimin e kushinetave janë si më poshtë.

a.Mbani kushinetat dhe rrethinat e tyre të pastra.

Edhe pluhuri i vogël që nuk shihet nga sytë do të ketë një ndikim të keq në kushinetë.Prandaj, mbajeni ambientin të pastër në mënyrë që pluhuri të mos pushtojë kushinetën.

b.Përdoreni me kujdes.

Ndikimi i fortë në kushinetë gjatë përdorimit do të prodhojë plagë dhe gërvishtje, të cilat do të bëhen shkaku i aksidentit.Në raste të rënda, do të plasaritet dhe do të thyhet, ndaj duhet t'i kushtojmë vëmendje.

c.Përdorni mjetet e përshtatshme të funksionimit.

Shmangni zëvendësimin me mjetet ekzistuese dhe duhet të përdoren mjetet e duhura.

d.Kushtojini vëmendje korrozionit të kushinetës.

Kur përdorni kushinetën, djersa në dorë do të bëhet shkaku i ndryshkut.Kushtojini vëmendje të operoni me duar të pastra dhe është mirë të vishni doreza sa më shumë që të jetë e mundur.

Për të ruajtur performancën origjinale të kushinetës në gjendje të mirë për aq kohë sa të jetë e mundur, është e nevojshme të mirëmbahen dhe riparohen në mënyrë që të parandalohen aksidentet, të sigurohet besueshmëria e funksionimit dhe të përmirësohet produktiviteti dhe ekonomia.


Koha e postimit: 27 shtator 2021