Sipërfaqja e kushinetave ekscentrike të paratrajtimit të ndryshkut: Sipërfaqja e thatë: e pastër e pastër mund të përdoret tharja e filtrit Ajri i kompresuar ose me tharëse në temperaturë 120 ~ 170 °c dhe në fund thahet me një leckë të pastër garzë.PASTRIMI I SIPËRFAQËSISË: pastrimi duhet të kombinohet me natyrën e sipërfaqes mbajtëse dhe kushtet në atë kohë.Metodat e përdorura zakonisht përfshijnë pastrimin me tretës, pastrimin mekanik dhe pastrimin kimik.Korrozioni ekscentrik i kushinetave shkaktohet nga një sërë faktorësh të brendshëm dhe të jashtëm, të përmbledhur si më poshtë: 1. Mbarimi i sipërfaqes metalike.2. Mjete të ndryshme mjedisore në kontakt me sipërfaqen metalike dhe përbërjen dhe vlerën e pH të tretësirës në kontakt me sipërfaqen;


Koha e postimit: 23 korrik 2021